Actueel

Thuiswerken helpt het klimaat

02-02-2022 2 minutenSaloua Laghmani

Is thuiswerken de nieuwe norm? Het nieuwe kabinet wil thuiswerken stimuleren voor het klimaat. Sinds de komst van het coronapandemie zijn we genoodzaakt zo veel mogelijk thuis te werken. Na twee jaar is dit dan ook bijna niet meer weg te denken. Vergaderingen en andere bijeenkomsten verplaatsen zich naar een digitale omgeving. Dit werd voorheen fysiek gedaan. Zie jij het al voor je? Elke dag weer naar kantoor, terwijl je ook af en toe thuis kan werken? Dit is niet alleen wat het nieuwe kabinet zou willen zien, maar voor ons ook een kans om een bijdrage te leveren aan het milieu.

Wat is het effect van thuiswerken op het milieu?

Als we minder op locatie werken, zorgt dit ook voor minder verkeersbewegingen. Hierdoor stoten we minder broeikasgassen uit, wat uiteindelijk beter is voor de opwarming van de aarde. Na het laatste IPCC-rapport van 2021 is duidelijk geworden dat de aarde een stuk sneller opwarmt dan eerder werd berekend. Reden genoeg dus om nog meer te doen voor het milieu!

Volgens het onderzoeksbureau CE Delft, stoten we 353.600 ton per jaar minder uit aan broeikasgasequivalenten als 12 procent van de Nederlandse beroepsbevolking structureel anderhalve dag per week gaat thuiswerken dan voor de coronapandemie het geval was. Hybride werken lijkt hier dé oplossing, maar wat houdt hybride werken in?

Hybride werken

Hybride werken houdt in dat medewerkers zowel thuis als op kantoor werken. De locatie waar het werk wordt gedaan, wordt bepaald door de werkzaamheden en de behoefte van de medewerker. Denk bijvoorbeeld aan een brainstormsessie met collega’s op kantoor, geconcentreerd werken vanuit huis en structurele standaard overleggen online. Thuiswerken en werken op kantoor worden zo van elkaar afgewisseld. Hoe kijkt de Nederlandse beroepsbevolking naar Hybride werken en wat is hun wens na de coronacrisis?

De Nederlandse beroepsbevolking

Uit een onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat Nederlandse bedrijven na de coronacrisis fors wil inzetten op thuiswerken. Medewerkers zijn door thuiswerken productiever en hebben meer ruimte om werk en privé te combineren.

Ook willen deze bedrijven de reizen die de werknemers maken verduurzamen, om zo bewuster om te gaan met de opwarming van de aarde. Daarnaast blijkt dat negen van de tien werknemers die nu thuiswerken ook na de coronacrisis dit (deels) willen blijven doen. Het lijkt erop dat hybride werken steeds populairder wordt en dit de toekomst wordt binnen de beroepsbevolking.

Hybride werken bij Morgens

Bij Morgens gaan we na de coronacrisis niet meer terug naar het oude ”normaal”. De eerder genoemde voordelen zien wij ook binnen onze organisatie. We streven naar twee dagen in de week thuiswerken en de overige dagen naar de klant of kantoor.

Door onze werkzaamheden bij Morgens Online Meetings zijn we helemaal thuis in het organiseren van online bijeenkomsten. Zo zijn we bijvoorbeeld de afgelopen periode genoodzaakt geweest om de Morgens dagen met alle werknemers online te organiseren. En ook nu zijn de Morgens dagen nog steeds een succes!

Wilt jouw organisatie ook over op hybride werken, maar zijn er nog uitdagingen om dit succesvol te laten lopen? Je kunt hierover altijd met ons sparren! Neem contact op met Mathijs of Jaleesa.