Vanessa Deen

Vanessa Deen heeft een open houding, is initiatiefrijk en daadkrachtig. Daarmee weet ze mensen in beweging te krijgen.

Bekijk LinkedIninfo@morgens.nl071 - 3313 640

"In mijn werk heb ik geleerd om stil te staan bij de vraag voor wie ik het doe. Stilstand is op die manier echte vooruitgang."

Vanessa Deen

Vanessa Deen (1978) werkt sinds 2018 als associate bij Morgens. Ze is een ervaren projectleider en leidinggevende in de strafrechtketen. Zo werkte Vanessa jarenlang als teamchef bij de politie-eenheid Amsterdam en als projectleider bij Slachtofferhulp Nederland, het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak. Daarbij heeft zij de nodige ervaring opgedaan met het vertalen en aansturen van oplossingsrichtingen in de strafrechtketen in integraliteit met andere ketenpartners.

Vanessa heeft de Nederlandse Politie Academie (tactisch management) afgerond en behaalde haar propedeuse rechten aan de Universteit van Amsterdam. Vanessa volgde daarnaast een driejarige opleiding voor coaching en diverse trainingen op het gebied van projectmanagement en Lean Management. Ze is in staat om snel verbanden te leggen tussen verschillende systemen, primaire processen en ontwikkelingen. Collega’s waarderen Vanessa om haar open houding, initiatieven en daadkracht. Daarmee weet ze mensen in beweging te krijgen.